Boren en honen

Boren:
Na een lange loopbaan van de motor treed er slijtage in de cilinders op die een te grote speling tussen zuiger en cilinder tot gevolg hebben. ook oververhitting kan er voor zorgen dat de zuigers te ver uitzetten tot deze langs de cilinderwand schrapen. Nog grotere schade aan de cilinderwand kan ontstaan als b.v. de zuigerveren gebroken zijn en in de cilinder komen. De te grote cilinder slijtage uit zich in een hoger olie verbruik en een verminderde compressie. Om dit te verhelpen wordt de cilinder uitgeboord naar een eerst opvolgende overmaat tot hij weer regelmatig van vorm is. Na het fijn boren is een nabewerking nodig in de vorm van honen.

Honen:
Dit betekent dat de grove sporen van het fijn boren worden weggeslepen. Er wordt bovendien een hoon patroon in de cilinderwand gebracht om de cilinderwand goed oliehoudend te maken en en minimaal olieverbruik en minimale slijtage van de zuigerveren te verkrijgen.